ֱ̲

ֱ̲ logo

Online | A-Z | |


Faculty Senate

Faculty Senate Committees

Faculty Welfare

Brendan Rowley, Chair

Melissa Deuber

Amanda Richardson

JoEllen Showers

Karen Traxler

Clifford Tresner


Fiscal Affairs

Blair David, Chair

Robert Paul Bruce

Mark Johnson

Josh Tolleson

Jay Lewis (expert member)


Academic Standards

Jill Comeau

Melissa Deuber

Courtney Harris

Jane Ji

Karen Traxler


Elections

Pat McGuire, Chair

Donna Glaze

Keith Jackson

Josh Tolleson


Constitution and By-Laws

Hilary Tice, Chair

Greogry Koers

Cliff Tresner

Paul Wiedemeier