ֱ̲

ֱ̲ logo

Faculty Profiles - Dental Hygiene

portrait if available
Jordan Anderson
Associate Professor
School of Allied Health
location iconCALD 208
portrait if available
Kimberly Ensminger
Assistant Professor
School of Allied Health
location iconCALD 215
portrait if available
Jill Menzina
Instructor
School of Allied Health
location iconCALD 211
portrait if available
Amanda Richardson
Associate Professor
School of Allied Health
location iconCALD 203
portrait if available
Kimberly Whorton
Associate Professor
School of Allied Health
location iconCALD 211