ֱ̲

ֱ̲ logo

Faculty Profiles

portrait if available
Amanda Elias
Instructor
School of Allied Health
location icon4114 DesiardStreet
portrait if available
Judy Fellows
Professor
School of Allied Health
location iconSUGR 106
portrait if available
Sarah Hayes
Instructor
School of Allied Health
location icon4114 DesiardStreet
portrait if available
Kaila Jones
Clinical Instructor
School of Allied Health
location icon4114 DesiardStreet
portrait if available
Kelly Koch
Assistant Professor
School of Allied Health
location iconSTRS 235
portrait if available
Holley Perry
Instructor
School of Allied Health
location icon4114 DesiardStreet
portrait if available
Donna Thomas
Assistant Professor
School of Allied Health
location iconSTRS 239
portrait if available
Mary Thomas
Instructor
School of Allied Health
location icon4114 DesiardStreet
portrait if available
Jennifer Whited
Associate Professor
School of Allied Health
location iconNURS 134